Atvirosios duomenų bazės/ šaltiniai

 Atviros prieigos elektroninės informacijos duomenų bazės

OAPEN bibliotekoje suteikiama prieiga prie akademinės literatūros humanitarinių ir socialinių mokslų temomis. www.oapen.org/home
Suteikiama prieiga prie visateksčių straipsnių biologijos, chemijos ir sveikatos mokslų temomis. www.wileyopenaccess.com
Sage Open suteikia prieigą prie visateksčių straipsnių žmogaus elgesio, socialinių bei humanitarinių mokslų temomis. www.sgo.sagepub.com

AidsReviews  - tai mokslinis žurnalas, kuriame pateikiama informacija AIDS/ŽIV temomis. www.aidsreviews.com
Base – tai Bielefeldo universiteto kuriama paieškos sistema, atliekanti paieška atvirosios prieigos duomenų bazėse. www.base-search.net
Chronicling America duomenų bazėje pateikta JAV Kongreso bibliotekos parengta visateksčių leidinių kolekcija nuo 1880 iki1922 m. www.chroniclingamerica.loc.gov

Coaction Publishing – atviros prieigos visatekstė duomenų bazė, kurioje pateikiama informacija medicinos, technologijų ir humanitarinių mokslų, aplinkosaugos bei kitomis temomis. www.co-action.net
Base – tai Bielefeldo universiteto kuriama paieškos sistema, atliekanti paieška atvirosios prieigos duomenų bazėse. www.cogprints.org
Atlas of Global Development pateikiami atlasai ir grafikai, vaizduojantys  skirtingų šalių vystimosi rodiklius. www.app.collinsindicate.com/worldbankatlas-global
Collaborative Librarianship -  tai visateksčių straipsnių duomenų bazė bibliotekininkystės tema. www.collaborativelibrarianship.org
Dart Europe duomenų bazėje pateiktos Europos universitetuose parengtos disertacijas ir tezes. www.dart-europe.eu/basic-search.php
British Education Index  suteikta prieiga prie Education-line kolekcijos, kurioje pateikiami visateksčiai dokumentai edukologijos tema. www.leeds.ac.uk
Hindawi suteikia prieigą prie daugiau nei 300 mokslinių žurnalų įvairiomis temomis. www.hindawi.com
Directory of Open Access Journals atviros prieigos žurnalų katalogas. Jame kaupiami įvairios tematikos (chemija, žemės ūkis, inžinerija ir technologijos, fizika, astronomija, kompiuterija, ekonomika ir kt.) ir įvairiomis kalbomis (anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, portugalų ir kt.) referuoti visateksčiai moksliniai žurnalai. www.doaj.org
Atviros prieigos žurnalų katalogas. Jame šiuo metu sukaupta virš 5329 visateksčių mokslinių žurnalų, iš kurių 3000 – referuojami. Open J-Gate pateikiamų žurmalų temos: žemės ūkio ir biologijos mokslai, menas, chemija, aplinkos apsauga, matematika, inžinerija ir technologijos, bibliotekininkystė, informatika ir kt. www.openj-gate.org
Atviros prieigos elektroninių visateksčių dokumentų archyvas bibliotekininkystės ir informacijos tematika. www.eprints.rclis.org
OAIster atviros prieigos skaitmeninių informacijos išteklių jungtinis katalogas, skirtas akademinei visuomenei ir laisvai prieinamas visiems. Čia kaupiamos knygos, žurnalai, vaizdo bei garso rinkmenos. Įtraukiami ne tik atviros, bet ir ribotos prieigos informacijos šaltiniai, kurie praėjus nustatytam laikui tampa laisvai prieinami. www.oclc.org
HighWire Press Stanfordo universiteto bibliotekos administruojamas referuojamų mokslinių leidinių visateksčių straipsnių archyvas. www.home.highwire.org
Index Translationum yra tarptautinė knygų vertimų bibliografija. Duomenų bazėje talpinama informacija apie knygas, spausdinamas ir verčiamas daugiau kaip 100 valstybių UNESCO narių nuo 1979 m. www.portal.unesco.org/culture/en/ev.php
Bibliografinė duomenų bazė, kuri pateikia Baltijos šalių archyvuose sukauptus 1450-1800 metų dokumentus. www.balticconnections.net
Atviros prieigos duomenų bazėje suteikiama prieiga prie 199 referuotų visateksčių žurnalų įvairiomis medicinos ir biologijos temomis. www.biomedcentral.com
C.E.E.O.L suteikia prieigą prie visateksčių straipsnių iš 341 humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalų, o tap pat iš skaitmeninių dokumentų, susijusių su Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europos valstybėmis. www.ceeol.com
ISherpa – stambių bibliotekų ir leidėjų partnerystė suteikia prieigą prie skaitmeninių išteklių institucinių talpyklų. Vartotojams siūlomi svarbiausių mokslinių leidėjų žurnalai ir straipsniai įvairia tematika. www.sherpa.ac.uk/romeo
Kokybiškos akademinės informacijos atviros prieigos talpyklų duomenų bazė. OpenDOAR užtikrina kruopščiai atrinktų, patikrintų ir klasifikuotų, laisvai prieinamų informacijos talpyklų komplektavimą. Paieškos įrankiai leidžia greitai ir patogiai atlikti paiešką. Finansuojama bazė JISC, OSI, CURL ir Spare Europe4. www.opendoar.org
Švietimo informacijos visateksčių žurnalų ir dokumentų duomenų bazė, suteikia nemokamą prieigą prie daugiau kaip 1,2 mln. straipsnių ir kitų mokslo informacijos šaltinių tekstų ir bibliografinių duomenų. Tematika įvairi. Paieška atliekama pagal tezaurą, raktažodį, autorių ar antraštę ir pan. www.eric.ed.gov
Nyderlandų universitetų, mokslo tyrimų institicijų, KNAW ir NOW publikacijų duomenų bazė. Nuolat papildomos naujienos. Informacinė paieška pagal organizaciją, personaliją, datą ir publikacijas. www.narcis.nl
Education Scholarship Global Observatory, Atviros prieigos žurnalų kolekcija švietimo ir mokymosi tematika. Visateksčiai referuoti straipsniai. Prieinami atskirų žurnalų archyvai. www.ergobservatory.info/ejdirectory.html
Nemokamos prieigos visateksčių dokumentų teisės tematika duomenų bazė. Informacija apie teisės mokyklas, mokslines institucijas, specialistų grupes, konferencijas. www.law.bepress.com
Atviros prieigos visateksčių žurnalų fizikos mokslų srityje sąrašas.The EPS Journal recognition reguliuoja Europos mokslininkų bendradarbiavimą fizikos srityje. www.de.physnet.net/PhysNet/journals.html
Public Library of Science suteikia atvirą prieigą prie pasaulinės mokslo ir medicinos literatūros. www.plos.org
Atvirosios prieigos talpyklų registras. ROAR palaikomas Southamptono universiteto, JK, finansuojamas JISC. ROAR yra EPrints.org tinkle dalis. www.roar.eprints.org
Medžiagos archyvavimo atvirosios prieigos talpyklų nuostatų registras (ROARMAP) www.roarmap.eprints.org

Atvirosios prieigos žurnalai, archyvai ir talpyklos

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) - nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir/arba jų metaduomenys. eLABa sujungta nuo 1996 m. pildomi Lietuvos akademinių bibliotekų elektroniniai katalogai, Lietuvos mokslo ir studijų institucijų publikacijų duomenų bazės (PDB), Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė (ETD), Lietuvos virtualioji biblioteka. www.elaba.library.lt
Lietuvos virtuali biblioteka – paieška Lietuvos akademinių bibliotekų kuriamose duomenų bazėse (el. kataloguose, publikacijų duomenų bazėse, eLABa, ETD, LiDA), prenumeruojamose duomenų bazėse ir atviros prieigos ištekliuose. www.lvb.lt
Bibliografinė Europos Sąjungos oficialiųjų dokumentų duomenų bazė. www3.lrs.lt/pls/esaa/esaa_web.login
Lietuvos Respublikos teisės aktų duomenų bazė. www3.lrs.lt
Lietuvos elektroninė periodika. www.eperiodika.lt
Lietuvos statistikos departamento duomenų bazės. www.osp.stat.gov.lt
Lituanistikos duomenų bazę nuo 2006 metų rengia Lietuvos mokslo taryba bendradarbiaudama su Lietuvos mokslo institucijomis ir bibliotekomis. Duomenų bazėje pateikiami humanitarinių ir socialinių mokslų kūriniai, kurių tyrimo objektas – Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. www.lituanistikadb.lt
Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (NBDB) pradėtas kurti 1998 m. Jame jau sukaupta per 2 553 400 valstybinės einamosios, nacionalinės retrospektyvinės ir lituanikos bibliografinių įrašų (2014 m. sausio 1 d. duomenys). www.nbdb.libis.lt
Aruodai – tai informacinė sistema, skirta lituanistikos paveldui kaupti. Šiuo metu Aruoduose pristatomos penkios mokslo sritys – archeologija, etnologija, folkloristika, istorija ir kalbotyra. www.aruodai.lt
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1948 – 200.  www.heritage.lt
Dailininkų duomenų bazė. Šioje duomenų bazėje skelbiamos biografijos dailininkų, kurių darbų yra įsigijęs Lietuvos dailės muziejus. Duomenų bazė pradėta kurti 2006 metais. Šiuo metu yra įvesti duomenys apie 840 dailininkų. Darbai tęsiami toliau. www.ldm.lt
Lietuvos elektroninių išteklių archyvas. Viešos prieigos elektroninių išteklių archyvas. www.eia.libis.lt
www.lsd.lt
www.vpb.lt
Lietuvos miško genetinių išteklių duomenų bazė. Lietuvos miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo, tyrimo, selekcijos ir sėklininkystės sistemos in situ ir ex situ genetiniai-selekciniai objektai - genetiniai draustiniai, sėkliniai sėkliniai medynai, tyrimo bareliai, palikuonių bandomieji želdiniai, provenencijų archyvai, klonų archyvai, miško sėklinės plantacijos, arboretumai, pliusiniai medžiai, genų banko kolekcijos, introducentų kolekcijos ir kt. - Lietuvoje dokumentuojami ir registruojami pagal Miško genetinių draustinių nuostatus ir Miško sėklininkystės nuostatus, paremtus naująja tarptautine OECD ir EC miško sodinamosios medžiagos kilmės dokumentavimo sistema. www.forestgen.mi.lt