Naujienos

 “Mokslo medis” tyrimų platforma - virtualus (internetinis) atviros prieigos centras (APC), atvirai prieinamų MTEP išteklių pagrindu funkcionuojantis organizacinis darinys, teikiantis paslaugas, reikalingas moksliniam tyrimui atlikti.

Šioje platformoje pateikiama informacija apie laisvai prieinamus virtualius Lietuvoje ir užsienio šalyse labiausiai paplitusius socialinių mokslų tyrimų metodus, metodikas ir instrumentus kokybinių ir kiekybinių tyrimų duomenų apdorojimo atlikimui.

Platforma sukurta, siekiant padėti mokslininkams ir tyrėjams naudoti naujausius tyrimo instrumentus ir metodikas, sudarant prielaidas HSM NKP plėtrai šalyje bei užtikrinant palankias sąlygas mokslininkų kompetencijų vystymui, skatinant mokslininkų ir kitų tyrėjų profesinį tobulinimąsi visuose karjeros etapuose.

Atviros prieigos centras “Mokslo medis” sukurtas įgyvendinant projektą “Humanitarinių ir socialinių mokslų plėtra darniai visuomenės kaitai ir tarptautiniam ūkio konkurencingumui didinti” ( VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-027).

Kvietimas į Baltijos klasterių forumą2019-02-04

Antroji tarptautinė konferencija-kontaktų mugė „Baltijos klasterių forumas 2019” kviečia visus, besidominčius klasteriais ir norinčius daugiau sužinoti apie tarptautinių partnerysčių kūrimą Baltijos regione pasižymėti renginio dieną – forumas vyks jau kovo 19 d. Kaune (Park Inn Hotel).

Atviras visuomenei sveikos gyvensenos forumas2015-03-03

Socialinių mokslų kolegija kviečia į atvirą visuomenei sveikos gyvensenos forumą „SVEIKAME KŪNE – SVEIKA SIELA“.

Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą periodinių mokslo leidinių leidybai 2015-03-03

Lietuvos mokslų akademija vykdo periodinių mokslo leidinių atranką ir kviečia teikti paraiškas gauti paramą jų leidybai.

Europos klasterių tarptautinei veiklai skatinti – 3,75 mln. eurų ES parama2013-03-03

Kviečiame klasterių atstovus teikti paraiškas gauti paramą klasterių tarpvalstybiniam ir tarpsektoriniam bendradarbiavimui už Europos Sąjungos (ES) ribų.

Startuoja lietuviškų inovacijų ir išradimų laida “Nepaprasti daiktai”2015-03-03

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra pristato naują laidų ciklą “Nepaprasti daiktai”, kuris skirtas smalsiam žiūrovui. Lietuviškų išradimų ir inovacijų laida supažindins visuomenę su inovacijas kuriančių Lietuvos įmonių veikla.

Vyks renginys „Marie Skłodowska-Curie RISE veiklos „Horizonte 2020“2015-03-03

Lietuvos mokslo taryba ir Europos Komisijos Mokslinių tyrimų agentūra 2015 m. kovo 23 d. 14 val. kviečia į informacinį renginį „Marie Sklodowska-Ciurie RISE veiklos „Horizonte 2020“. Renginys vyks Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

2015 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti2015-03-02

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas bendrų Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo projektų finansavimui 2016–2018 metams gauti.