2015 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti

2015-03-02

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas bendrų Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo projektų finansavimui 2016–2018 metams gauti. Paraiškos priimamos iki 2015 m. gegužės 29 d. 16 val.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti visose mokslo srityse.

Remiamos projekto veiklos

Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo projektams vykdyti. Finansuojamos mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitos su moksliniais tyrimais susijusios veiklos, įskaitant vizitus į partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas bei kviestines paskaitas.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriais iš Latvijos ir Kinijos (Taivano). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos visose trijose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai.

Paraiška Tarybai teikiama anglų kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje nuo 2015 m. kovo 2 d. iki 2015 m. gegužės 29 d. 16 val.