Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą periodinių mokslo leidinių leidybai

2015-03-03

Lietuvos mokslų akademija vykdo periodinių mokslo leidinių atranką ir kviečia teikti paraiškas gauti paramą jų leidybai.
Paraiškas dėl paramos leidiniams galima teikti Lietuvos mokslų akademijai darbo dienomis 9.00–12.00 ir 13–15 val. iki 2015 m. kovo 31 d. adresu: Gedimino pr. 3, 201 kab., 01103 Vilnius.
Ekspertų komisija, pasitelkusi atitinkamų mokslo sričių ekspertus, paraiškas įvertins iki 2015 m. gegužės 15 d. Įvertinus paraiškas, bus atrinkti aukščiausio mokslinio lygio ir reikšmingiausi Lietuvos periodiniai mokslo leidiniai, kurių leidybai tikslinga skirti paramą.
Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainėje www.lma.lt

Informacija apie leidinių atranką
Atrankos tvarka
Įsakymas
1 priedas
2 priedas
3 priedas                                                         Šaltinis http://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/kvietimas-teikti-paraiskas-gauti-parama-periodiniu-mokslo-leidiniu-leidybai