Kiekybinių tyrimų strategija

Kiekybiniais duomenų rinkimo metodais paprastai vadiname tokias duomenų rinkimo strategijas, kurių pagalba surenkama informacija gali būti išreiškiama skaitine, kiekybine išraiška. Paprastai jais siekiama  išmatuoti dominantį  visuomeninį reiškinį ar objektą (jo paplitimą, įvairių grupių požiūrį į pagrindines  tiriamojo objekto charakteristikas, ryšių patikimumą ir pan.) tuo pačiu siekiant sistemingai kontroliuoti kintamuosius, kurie turi įtakos susijusiems reiškiniams.

 Kiekybine duomenų rinkimo strategija paremtus tyrimus atliekančių tyrėjų dėmesys paprastai nukreiptas į iš anksto apsibrėžtų (žinomų ar numatomų) žmonių ar jų grupių elgesio, poelgių,  nuostatų, motyvų nagrinėjimą ir matavimą.

Dažniausiai pasitaikanti kiekybinių tyrimų paskirtis yra tiriamojo objekto požymių matavimas ir prognozavimas, siekiant statistiškai pagrįsti objekto esminius parametrus, reiškinių priežastinius ryšius, veikimo prielaidas ir lemiančius veiksnius.

< Grįžti į forumą